Synchronizace mailů na jiný server

Jednoduchá synchronizace mailového účtu přes IMAP (hodí se v případě migrace na jiný server). Instalace z DEB repozitory imapsync. Doporučené nastavení: imapsync –host1 ip –user1 xx@xxx.com –passfile1 /home/file –host2 ip –user2 xx@xxx.com –passfile2 /home/file Nebo: imapsync \ –host1 imap.truc.org –user1 foo –password1 secret1 \ –host2 imap.trac.org –user2 bar –password2 secret2

Read More »