Linux Tips /Debug

DEBILNÍČEK:

Tyto mé poznámky budou pasovat na linuxý distra debian a ubuntu.


Údržba MySQL DB:

mysqlcheck –all-databases -r #repair
mysqlcheck –all-databases -a #analyze
mysqlcheck –all-databases -o #optimize

Výpis velkých složek

du -hsx * | sort -rh | head -10

Problém se spamassasin:

Při instalace mail serveru na debianu podle návodu http://gogs.info/books/debian-mail/chunked jsem v závěru narazil na tuto  chybu:

root@FIRE:/home/hatex# /etc/init.d/amavis restart
Stopping amavisd: amavisd-new.
Starting amavisd: defined(%hash) is deprecated at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Dns.pm line 757.
(Maybe you should just omit the defined()?)
amavisd-new.

Řešením je instalace novějšího spamassasin – down možný ZDE

 

Zapomenuté root heslo do debianu 6:

Když někdy pracuju do noci a poté následuje dovolená stane se, že holt člověk zapomene root heslo. Takže tady postup jako se resetuje na debianu AMD64:

At grub-boot loader screen. Select Recovery mode the version of the kernel that you wish to boot and type e for edit. Select the line that starts with kernel and type e to edit the line.

Go to the end of the line and type init=/bin/sh as a separate one word (press the spacebar and then type init=/bin/bash). Press enter key to exit edit mode.

Back at the GRUB screen, type ‘ b‘ to boot into single user mode

This causes the system to boot the kernel and run /bin/sh instead of its standard init.

Now you have gained root privileges and a root shell. Since / is currently mounted read-only and many disk partitions have not been mounted yet, you must do the following to have a reasonably functioning system.

# mount -n -o remount,rw /

# mount -avt nonfs,noproc,nosmbfs

# cd /etc

# passwd

Nakonec je potřeba udělat natvrdo restart stroje.

Problém s instalací VMWARE na Debian 6 64bit:

http://www.troublenow.org/316/installing-vmware-server-2-0-2-on-debian-6-0-1-x64/

Změna kompilátoru na debianu:

export CC=/usr/bin/gcc-4.2

Otevřený porty 80 a návštěvy stránek:

netstat -plan|grep :80|awk {‚print $5′}|cut -d: -f 1|sort|uniq -c|sort -nk 1

tcpdump -nnqt dst host server_IP and tcp dst port 80

tcpdump -npi eth0 port http

Použití rsyncu a SCP s jiným portem SSH:

rsync -av –progress –inplace –rsh=’ssh -p8023′ somefile user@host:somedir/

scp -P 22022 -r /var/www/demo/nabytek2 hatex@vps.odnuly.cz:/home/hatex/global

Obnova dat z disku, ktery byl v RAIDu /WD HDD/:

mkdir /mnt/sdd3
mount -t ext3 /dev/sdd3 /mnt/sdd3

Linux raid staci namountovat jako ext3

Zip a unzip:

zip -9 -r zipname folder

-9 = best compression
-r = recursive

 unzip letters 

To extract all members of letters.zip into the current directory only:

 unzip -j letters 

To test letters.zip, printing only a summary message indicating whether the archive is OK or not:

 unzip -tq letters 

To test all zipfiles in the current directory, printing only the summaries:

 unzip -tq \*.zip 

Najdi a vytvoř:

find /home/yourusername/mp3 -name „*.mp3″ -print > playlist.txt

KLONOVÁNÍ HDD pomocí DD:

sudo dd (co) (kam)

dragon@dragon-GSP:~/clone$ sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/sda

prohlídnutí doby klonování – otevřít v novém screenu (sudo killall -USR1 dd)

UBUNTU 9.10 – GRUB2

v případě, že jako já zjistíte nedokonalosti v GRUBu2 tak se ho doporučuji zbavit a vrátit se k osvědčenému GRUBu. Výborný návod je zde http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=8071880&postcount=18

UBUNTU 9.10 – zakázání automatického autorunu u storage:

tuto volbu lze zakázat v grafickém gnome Systém  -> Volby -> Výměnné mechaniky a média (v případě že zde nemáte tuto položku lze jí doinstalovat příkazem aptitude install gnome-volume-manage nebo apt-get install gnome-volume-manager)

nicméně ve verzi Ubuntu 9.10 mi položka storage chyběla. Udělal jsem to tedy jinou formou:

Spustit gconf-editor -> apps -> nautilus -> desktop-metadata -> preferences -> media_automount_open -> zde odškrtno

Může se hodit:

ls – obdoba příkazu dir ve Windows, s parametrem ls -l vypisuje detailnější informace.
cd <dir> – stejné jako ve Windows, změna adresáře
pwd – výpis aktuálního adresáře (název aktuálního adresáře se většinou zobrazuje v promptu, ale nemusí tomu tak být vždy.

cat <file> – výpis obsahu souboru
tail <file> – výpis posledních řádek souboru, přepínačem -n se určuje počet řádek, např: tail -n 5
head <file> – výpis prvních řádek souboru

mkdir <dir> – vytvoření adresáře
rmdir <dir> – smazání adresáře
mv <file> <file> - přesunutí souboru/adresáře
cp <file> <file> - obdoba příkazu copy ve Windows, zkopíruje soubory

chmod <rights> - změna přístupových práv pro uživatele (ugo – user, group, others; rwx – read, write, execute).

ps – výpis procesů, s přepínačem ps ax vypíše všechny procesy na počítači.
kill -9 <pid> – násilně ukončí proces s číslem procesu pid (viz ps)
echo <string> – vypíše řetězec
man <app> – manuálové stránky (nápověda) příkazu app
grep <string> <file> – výpis řádků obsahujících řetězec
killall <process> - zabití všech procesů se jménem

tar – zabalení adresářů d jednoho souboru (bez komprese)
gzip - zabalení jednoho souboru

mount <dev> <dir> – připojení nového zařízení/disku/diskety <dev> do do adresáře <dir>

ln [-s] <orig_file> <new_link> - vytvoří soubor s názvem new_link jehož obsah bude identický se souborem orig_file. Pokud se změní obsah jednho souboru, změní se i obsah druhého souboru. Soubory sdílí na disku jeden prostor. V případě použití přepínače -s se vytvoží tzv. symbolický link (soubor new_link obsahuje odkaz na soubor orig_file – podobné jako zástupce ve Windows).

Vymazání logů:

cat /dev/null > /var/log/messages
cat /dev/null > /var/log/wtmp

Mountování fatky na debianu:

/dev/hda1 /mnt/win_C vfat noauto,user 0 0

/etc/fstab

/dev/hda1  /mnt/win_C   vfat    umask=000,iocharset=iso8859-1,codepage=850,users        0 0

Důležité příkazy

ls – obdoba příkazu dir ve Windows, s parametrem ls -l vypisuje detailnější informace.
cd <dir> – stejné jako ve Windows, změna adresáře
pwd – výpis aktuálního adresáře (název aktuálního adresáře se většinou zobrazuje v prmptu, ale nemusí tomu tak být vždy.

cat <file> – výpis obsahu souboru
tail <file> – výpis posledních řádek souboru, přepínačem -n se určuje počet řádek, např: tail -n 5
head <file> – výpis prvních řádek souboru

mkdir <dir> – vytvoření adresáře
rmdir <dir> – smazání adresáře
mv <file> <file> – přesunutí souboru/adresáře
cp <file> <file> – obdoba příkazu copy ve Windows, zkopíruje soubory

chmod <rights> – změna přístupových práv pro uživatele (ugo – user, group, others; rwx – read, write, execute).

ps – výpis procesů, s přepínačem ps ax vypíše všechny procesy na počítači.
kill -9 <pid> – násilně ukončí proces s číslem procesu pid (viz ps)
echo <string> – vypíše řetězec
man <app> – manuálové stránky (nápověda) příkazu app
grep <string> <file> – výpis řádků obsahujících řetězec
killall <process> – zabití všech procesů se jménem

tar – zabalení adresářů d jednoho souboru (bez komprese)
gzip – zabalení jednoho souboru

mount <dev> <dir> – připojení nového zařízení/disku/diskety <dev> do do adresáře <dir>

ln [-s] <orig_file> <new_link> – vytvoří soubor s názvem new_link jehož obsah bude identický se souborem orig_file. Pokud se změní obsah jednho souboru, změní se i obsah druhého souboru. Soubory sdílí na disku jeden prostor. V případě použití přepínače -s se vytvoží tzv. symbolický link (soubor new_link obsahuje odkaz na soubor orig_file – podobné jako zástupce ve Windows).


Have your say